January Mahjong Lessons Katowice/Spotkanie na lekcje mahjonga Katowice

EN: Hereby we invite everyone for riichi mahjong lessons on 7th of January at 14:30 (for beginers) and 15:00 rest of the group to Ichigo company on Moniuszki 7 Katowice.

PL: Niniejszym zapraszamy wszystkich na naukę riichi mahjonga 7 Stycznia o godzinie 14:30 (dla początkujących), a o 15:00 dla reszty grupy. Miejsce to firma Ichigo na Moniuszki 7 w Katowicach.

SZL: Ajnladujemy wszyjskich na naukã riichi madżōngã 7 styczniyŏ ô 14:30 (lŏ zaczynajōncych) a ô 15:00 lŏ reszty skupiny. Plac to firmã Ichigo na Moniuszki 7 we Katowicach.

Advertisements