USMA League #1 / Piyrwy Ligowy Tref

SZL: Zaprŏszōmy na piyrwy ligowy tref Niydziylŏ 29.01 we Katowicach, Register we Kalyndŏrzu.

EN: Hereby we invite you for the very first Upper Silesia League on Sunday 29.01 in Katowice, Register on Calender.

PL: Zapraszamy wszystkich na pierwsze spotkanie ligowe w Niedziele 29.01 w Katowicach, zapisy w Kalendarzu.

Advertisements

Spotkania/Meetings/Trefy

SZL: Trefy na zajś: 28.01 , 04.02, 18.02, 04.03 we Katowicach

EN: Next meetings: 28.01 , 04.02, 18.02, 04.03 in Katowice

PL: Kolejne spotkania: 28.01 , 04.02, 18.02, 04.03 w Katowicach